Karayolunda Tehlikeli Madde

3.4

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MALLAR

Bu Bölüm, sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıfların tehlikeli mallarının taşınmasına ilişkin hükümleri sunmaktadır. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7a)’da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölüm uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt için bu sütunda “0” miktarı gösterilmektedir.
Bu Bölümün hükümlerini karşılayan ve bu şekilde sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malların sınırlı miktarları, aşağıdaki bölüm ve kısımların ilgili hükümleri dışında başka ADR hükmüne tabi değildir:
(a) Kısım 1, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) Kısım 2;
(c) Kısım 3, Bölüm 3.1, 3.2, 3.3 (özel hüküm 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç);
(d) Kısım 4, paragraf 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ila 4.1.1.8;
(e) Kısım 5, 5.1.2.1(a) (i) ve (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9, 5.4.2;
(f) Kısım 6, 6.1.4 üretim şartları ile paragraf 6.2.5.1 ve 6.2.6.1 ila 6.2.6.3;
(g) Kısım 7, Bölüm 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (7.5.1.4 hariç), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 ve 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 ve 8.6.4.

Tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış paketlere yerleştirilmiş iç ambalajlar içine olacaktır.. Ara ambalajlar kullanılabilir. Bununla birlikte, Bölüm 1.4’teki maddelerdeki gibi, Uyumluluk Grubu S, 4.1.5’in hükümleri tam uyumlu olacaktır. İç ambalajların kullanımı aerosoller veya "receptacles, small, containing gas (gaz içeren küçük hazneler)" gibi nesnelerin taşınması için gerekli değildir. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır.

Bölüm 1.4’teki maddeler hariç, Uyumluluk Grubu S, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 şartlarını karşılayan gergin örtülmüş veya sıkıca örtülmüş tablalar, bu Bölüm uyarınca taşınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar veya nesneler için dış paket olarak kabul edilebilir. Cam, porselen, seramik veya belirli plastiklerden mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 hükümlerini karşılayan uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, 6.1.4’teki yapım şartlarını karşılayacak bir tasarımla üretilecektir. Ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kg’yi aşmayacaktır.

Cam, porselen veya seramik iç ambalajlardaki Sınıf 8, paketleme grubu II kapsamındaki sıvı maddeler, uyumlu ve sert bir ara ambalaj içerisinde kuşatılacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Sınırlı miktarlar içeren ambalajları işaretleme

Hava nakliyesi hariç olmak üzere, sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren paketler, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen işaretlemeyi taşıyacaktır.

 

Şekil 3.4.7.1

Sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik işaretleme
 
İşaretleme kolay görünür, okunaklı ve etkililiğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaretleme, 45° açıda ayarlanmış (elmas biçimli) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımlarıyla çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Orta alan beyaz yada uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilene yaklaşık oranlı olacaktır.

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen minimum dış boyutlar, işaretlemenin açıkça görünür kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir.

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan paketlere yönelik işaretleme

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4' ün hükümlerine uygun olarak paketlenmiş tehlikeli mallar içeren ambalajlar, bu hükümlere uygunluğu göstermek için şekilde gösterilen işaretlemeyi taşıyabilir:

 

Şekil 3.4.8.1

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan paketlere
yönelik işaretleme
İşaretleme kolay görünür, okunaklı ve etkililiğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaretleme, 45° açıda ayarlanmış (elmas biçimli) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımlarıyla çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Orta alan beyaz yada uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. “Y” sembolü işaretin ortasına yerleştirilecek ve açıkça görünür olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilene yaklaşık oranlı olacaktır.

Paket boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen minimum dış boyutlar, işaretlemenin açıkça görünür kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği minimum 1 mm olacak şekilde azaltılabilir. “Y” sembolü, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen yaklaşık oranda kalacaktır.

Hava nakliyesine ilişkin ilave etiketler ve işaretlemeler olsun yada olnasın 3.4.8' de gösterilen işaretlemeyi taşıyan tehlikeli mallar içeren paketlerin uygun olan şekilde 3.4.1' in ve 3.4.2 den 3.4.4’ e kadar olan bölümlerinin hükümlerini karşıladığı düşünülecek ve bunların 3.4.7'de gösterilen işaretlemeyi taşıması gerekmeyecektir.

3.4.7'de gösterilen işaretlemeyi taşıyan ve Kısım 5 ve Kısım 6'da belirtilen gerekli tüm işaretler ve etiketler dahil olmak üzere ICAO Teknik Talimatlarının hükümlerine uygun olan sınırlı miktarlarda tehlikeli mallar içeren paketlerin uygun olan şekilde bölüm 3.4.1'in ve 3.4.2 den 3.4.4’ e kadar olan bölümlerinin hükümlerini karşıladığı düşünülecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018