Karayolunda Tehlikeli Madde

Eğitim onayı

Eğitim programları yetkili makamın onayına tabidir.

Onay yalnızca yazılı olarak sunulan başvurulara verilecektir.

Aşağıdaki belgeler onay başvurularına eklenecektir:
(a) Öğretilen  konuları, zaman çizelgesini  ve  planlanan öğretim  metodunu belirten ayrıntılı bir  
eğitim programı;
 
(b)        Eğitimi veren personelin nitelikleri ve faaliyet alanları;
 
(c)        Derslerin yapıldığı tesise, eğitim materyallerine ve uygulamalı egzersiz tesislerine 
dair bilgi;
 
(d)        Programa katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı).
 

Yetkili makam, eğitim ve sınavların denetimini organize edecektir.

Yetkili makam tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır:
(a)        Eğitim, başvuru belgelerine uygun olarak verilecektir;
 
(b) Yetkili makam, yetkili kişileri eğitim programında ve sınavlarda bulundurma hakkına sahip 
olacaktır;
 
(c) Yetkili makam, bireysel eğitim programlarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında 
bilgilendirilecektir;
 
(d)        Onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir.
 

Onay belgesi, söz konusu kursların temel, uzmanlaşma eğitimi, başlangıç eğitimi veya bilgi tazeleme eğitimi olduğunu belirtecek ve bunların spesifik tehlikeli maddelerle veya spesifik sınıflar veya sınıflarla sınırlı olup olmadığını beyan edecektir.

Eğitim kurumu, eğitim programının onay almasından sonra, onayı ilgilendiren ayrıntılarla ilgili değişiklik yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce yetkili makamdan izin alacaktır. Bu, özellikle de eğitim programına ilişkin değişiklikler için geçerlidir.

Sınavlar

Temel eğitim sınavları

Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitimle ilgili bir sınav yapılacaktır.

Aday, sınavda temel eğitim programında öğretildiği şekliyle profesyonel bir sürücünün tehlikeli mal taşıyan araçları kullanması için gerekli olan bilgi, kavrayış ve becerileri edinmiş olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Bu amaçla, yetkili makam, 8.2.2.3.2'de özetlenmiş olan maddelere ilişkin bir soru katalogu hazırlayacaktır. Sınavda sorulacak olan sorular bu katalogdan seçilecektir. Adayların, sınav öncesinde katalogdan seçilen sorular hakkında bilgisi olmayacaktır.

Kapsamlı eğitim kursları için tek bir sınav yapılabilir.

Her bir yetkili makam sınav usullerini denetleyecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018