Karayolunda Tehlikeli Madde

Sürücü eğitimi sertifikası

8.2.1.1’de anılan sertifika şu şekilde düzenlenecektir:
(a) Adayın 8.2.2.7.1 ile uygun olarak sınavı başarılıyla geçmesi durumunda, temel  eğitim  
programının tamamlanmasından sonra;
 
(b) Mümkünse, tanklı taşımacılık ya da Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesne veya Sınıf 7 
kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitiminin tamamlaması ya da 
Bölüm 8.5'teki S1 ve S11 özel hükümlerinde belirtilen bilgilerin edinilmesinden sonra, adayın 
8.2.2.7.2 uyarınca sınavı geçmesi durumunda.
 
(c)  İlgili  durumlarda,  sınırlı  temel  veya   sınırlı   tank   uzmanlaşma   eğitiminin   
tamamlanmasından  sonra,  adayın  8.2.2.7.1   veya   8.2.2.7.2   kapsamındaki   sınavı  geçtikten  
sonar.  Düzenlenen  sertifika,  bu  eğitimin  ilgili  tehlikeli  maddeler  veya  sınıflara
geçerlilik kapsamını açıkça belirtecektir.
 

Sürücü  eğitim  sertifikasının  geçerlilik  tarihi,  sürücünün  başlangıç  temel  eğitimi     veya 
başlangıç
kapsamlı eğitim sınavını geçtiği tarihten itibaren beş yıl olacaktır.
 
Sürücünün, 8.2.2.5 kapsamındaki bilgi tazeleme eğitimine katıldığına dair bir kanıt sunması ve 
aşağıdaki hallerde 8.2.7.7 kapsamındaki sınavı geçmesi durumunda yenilenecektir:
 
(a)  Sertifikanın son geçerlilik tarihi gelmeden on iki ay önce. Yetkili  makam, geçerlilik süresi  
 önceki sertifikanın sona erme tarihiyle başlayacak olan ve geçerliliği beş yıllık yeni bir 
sertifika düzenleyecektir.
 
(b)  Sertifikanın  son  geçerlilik  tarihinden  önceki  on  iki  ay   önce.   Yetkili   makam,   
bilgi tazeleme eğitimi sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 
başlayacak olan ve geçerliliği beş yıllık yeni bir sertifika düzenleyecektir.
 
Bir sürücünün, geçerlilik süresi sırasında sertifikasının kapsamını 8.2.2.8.1 (b) ve (c) 
zorunluluklarını karşılayarak genişletmesi durumunda, yeni sertifikanın geçerlilik süresi, önceki 
sertifikanınkiyle aynı kalacaktır.  Bir  sürücünün,  uzmanlık  eğitimini  tamamlaması  halinde,  
uzmanlık,  sertifikanın     son
arihine kadar geçerli olacaktır.
 

Sertifika, 8.2.2.8.5’te gösterilen modelin düzenine sahip olacaktır. Boyutları ISO 7810:2003 ID-1’ye uygun olacak ve plastikten yapılmış olacaktır. Renk, siyah harflerle birlikte beyaz zeminden oluşacaktır. Ayrıca, hologram, UV baskı veya burma süsleri gibi ek bir güvenlik özelliği taşıyacaktır.

Sertifika, sertifikayı düzenleyen yetkili makamın bulunduğu ülkenin dillerinden birinde veya dilinde hazırlanacaktır. Bu dillerden hiçbiri İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, sertifikanın başlığı, madde 8’in başlığı ve arka sayfadaki başlıklar İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de düzenlenecektir.

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri için eğitim sertifikası modeli

 
*            Metne gerekli veriler girilecektir.
** Uluslararası trafikte araçlarda kullanılan ayırt edici işaret (1968 tarihli Karayolu Trafiği 
Konvansiyonu ya da 1949 tarihli Karayolu Trafiği Konvansiyonu Tarafları, bu konvansiyonların 
sırasıyla Madde 45(4)’ü veya Ek 4’ü kapsamında UN Genel Sekreterine bildirildiği haliyle).
 

Anlaşma Tarafları, bu bölümde düzenlenmiş hususları içeren sertifikaların örneklerini, halen geçerli olan belge örnekleri ile birlikte, UNECE sekreterliğine sunacaktır. Anlaşma tarafı, ilaveten açıklayıcı notlar da sunabilir. UNECE sekreterliği sunulan bu bilgilere tüm anlaşma taraflarınca ulaşılabilmesini sağlayacaktır.

8.2.1 kapsamında sertifika sahibi sürücüler dışında, karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi

Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili zorunluluklar konusunda Bölüm 1.3 uyarınca sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olmalıdır. Bu zorunluluk, yalnızca karayolu aracı operatörü veya mal gönderen tarafından istihdam edilen personel gibi kişiler, tehlikeli madde yükleyen veya boşaltan personel, yük gönderme veya taşıma acentelerinin personeli ve karayolunda tehlikeli madde taşımacılığına müdahil olan ve 8.2.1 kapsamındaki sertifikaya sahip olan sürücüler dışındaki araçların sürücüleri için geçeridir.

8.3

ARAÇ EKİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ÇEŞİTLİ ZORUNLULUKLAR

Yolcular

Araç ekibinin dışında, tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma ünitelerinde yolcu taşınamaz.

Yangınla mücadele cihazlarının kullanımı

Araç ekibi, yangın söndürme cihazını kullanmasını bilecektir.

Ambalajları açma yasağı

Sürücü ya da sürücü muavini tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

Portatif aydınlatma aparatları

Kullanılan portatif aydınlatma aparatları kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeye sahip olamaz.

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların yakınında ve araçların içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için de geçerlidir.

El frenlerinin ve tekerlek takozlarının kullanımı

Tehlikeli mal taşıyan hiçbir araç, el freni çekilmeden park edilemez. Frenleme mekanizmaları olmayan römorkların hareketi, 8.1.5.2’de açıklanan tekerlek takozunun uygulanmasıyla kısıtlanmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018