Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Fiber levha (Fiber levha) - Su püskürtme testi:

Fiber levha dış paketler: Numuneler en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm’lik yağmur düşüşüne maruziyeti taklit eden bir su püskürtmesine tabi tutulmalıdır. Daha sonra 6.3.5.3.1’de belirtilen teste tabi tutulmalıdır.

Plastik malzeme – Soğuk iklimlendirme

Plastik ana kaplar veya dış paketler: Test numunesi ile içeriklerinin sıcaklığı, en az 24 saatlik bir süre boyunca, – 18 °C veya daha düşük bir sıcaklığa düşürülmeli ve bu ortamdan alındıktan sonraki 15 dakika içerisinde test numunesi 6.3.5.3.1’de açıklanan teste tabi tutulacaktır. Numunenin kuru buz içerdiği hallerde, iklimlendirme süresi 4 saat olacaktır.

Kuru buz içermesi amaçlanan ambalajlar – İlave düşürme testi

Ambalajın kuru buz içermesi amaçlanıyorsa, 6.3.5.3.1 ve ilgili durumlarda 6.3.5.3.6.1 veya 6.3.5.3.6.2’de belirtilenlere ilave bir test gerçekleştirilmelidir. Bir numune, kuru buzun kaybolacağı şekilde saklanmalı ve ardından, 6.3.5.3.2’de açıklanan, ambalajın bozukluk göstermesinin en muhtemel olduğu yön düzenlerinden birinde düşürülmelidir.

Delme testi

Brüt kütlesi 7 kg veya daha az olan ambalajlar

Numuneler sert düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. En az 7 kg kütleye, 38 mm'yi aşmayan bir çapa ve 6 mm'yi aşmayan çarpma ucu kenarlarına sahip silindir şeklindeki çelik çubuk (bkz. Şekil 6.3.5.4.2), 1 m yükseklikten dikey olarak serbest bırakılmalıdır. Bu yükseklik, çarpma ucundan numunenin çarpma yüzeyine kadarki ölçümdür. Bir adet numune ambalajın tabanına yerleştirilmelidir. İkinci bir numune, ilkinde kullanılana göre dikey olacak şekilde yerleştirilmelidir. Her iki durumda da çelik çubuk ana kaba çarpacak şekilde yönlendirilmelidir. Her çarpmadan sonra, birincil kaptan sızıntı olmaması koşuluyla ikincil ambalaja nüfuz edilmesi kabul edilir.

Brüt kütlesi 7 kg’yi aşan ambalajlar

Numuneler silindir şeklindeki çelik çubuğun ucu üzerine düşürülmelidir. Çubuk sert düz bir yüzeye
dikey olarak yerleştirilmelidir. Çubuğun çapı 38 mm olmalı, üst ucun köşeleri ise en fazla 6 mm
yarıçapa sahip olmalıdır (bkz. 6.3.5.4.2). Çubuk, ana kapların merkezi ile dış paketin dış yüzeyi
arasındaki mesafeye eşit mesafede en az 200 mm olmak üzere dışarı çıkık olacaktır. Bir numune,
üst yüzü aşağı bakacak şekilde 1 m yükseklikten serbest düşüşe tabi tutulacak; bu yükseklik çelik
çubuğun üst kısmından ölçülerek hesaplanacaktır. İkinci bir numune, ilkinde kullanılana göre dikey
olacak bir düzende aynı yükseklikten düşürülecektir. Her iki durumda da, ambalaj çelik çubuğun ana
kaplara nüfuz edebileceği şekilde yönlendirilmelidir. Her çarpmadan sonra, ana kaptan sızıntı
olmaması koşuluyla ikincil ambalaja nüfuz edilmesi kabul edilir.
 
Şekil 6.3.5.4.2
 

Test raporu

 
En   az   aşağıdaki   bilgileri   içeren   bir   yazılı   test   raporu   hazırlanarak   ambalaj   
kullanıcılarına
sunulmalıdır:
1.        Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2.        Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3.        Özel bir test raporu tanımlaması;
4.        Test ve rapor tarihi;
5.        Ambalaj üreticisi;
6.  İmalat  metodu  (örneğin  üfleme  kalıplı)  ile  birlikte  çizimler  ve/veya  fotoğraflar  da  
içerebilecek  bir  ambalaj   tasarım   tipi   açıklaması   (örneğin   boyutlar,   malzemeler, 
kapaklar, kalınlık, vb.);
7.        Azami kapasite;
8.        Test içerikleri;
9.        Test açıklamaları ve sonuçları;
10.     Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.
 

Test raporunda taşıma işlemine hazırlanan ambalajın bu Bölümdeki ilgili hükümlere göre test
edildiğini ve diğer bir ambalaj metodu veya parçalarının kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini
ifade eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.4

RADYOAKTİF VE BU GİBİ MALZEMELERİN AMBALAJLARININ ÜRETİMİNE, TESTİNE VE ONAYINA İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

(Rezerve Edilmiş)

Genel zorunluluklar

Ambalaj, kütlesi, hacmi ve şekli bakımından kolaylıkla ve güvenle taşınacak şekilde tasarlanmalıdır. İlave olarak ambalaj taşıma esnasında araç içerisine ve üzerine uygun olarak sıkıca sabitlenecek şekilde tasarlanmalıdır.

Amaçlandığı şekilde kullanıldığında ambalajdaki herhangi bir kaldırma mekanizmasının bozulmayacağı şekilde tasarım yapılacaktır; kaldırma mekanizmalarında herhangi bir bozulma olması halinde ambalajın bu Ek'teki diğer zorunlulukları karşılama kabiliyeti zarar görmemelidir. Tasarım, düzensiz kaldırmayı kapsayacak uygun emniyet unsurlarını gözetmelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018