Karayolunda Tehlikeli Madde

Test raporu

 
En   az   aşağıdaki   bilgileri   içeren   bir   yazılı   test   raporu   hazırlanarak   ambalaj   
kullanıcılarına
sunulmalıdır:
1.        Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2.        Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3.        Özel bir test raporu tanımlaması;
4.        Test ve rapor tarihi;
5.        Ambalaj üreticisi;
6.  İmalat  metodu  (örneğin  üfleme  kalıplı)  ile  birlikte  çizimler  ve/veya  fotoğraflar  da  
içerebilecek  bir  ambalaj   tasarım   tipi   açıklaması   (örneğin   boyutlar,   malzemeler, 
kapaklar, kalınlık, vb.);
7.        Azami kapasite;
8.        Test içerikleri;
9.        Test açıklamaları ve sonuçları;
10.     Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.
 

Test raporunda taşıma işlemine hazırlanan ambalajın bu Bölümdeki ilgili hükümlere göre test
edildiğini ve diğer bir ambalaj metodu veya parçalarının kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini
ifade eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.4

RADYOAKTİF VE BU GİBİ MALZEMELERİN AMBALAJLARININ ÜRETİMİNE, TESTİNE VE ONAYINA İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

(Rezerve Edilmiş)

Genel zorunluluklar

Ambalaj, kütlesi, hacmi ve şekli bakımından kolaylıkla ve güvenle taşınacak şekilde tasarlanmalıdır. İlave olarak ambalaj taşıma esnasında araç içerisine ve üzerine uygun olarak sıkıca sabitlenecek şekilde tasarlanmalıdır.

Amaçlandığı şekilde kullanıldığında ambalajdaki herhangi bir kaldırma mekanizmasının bozulmayacağı şekilde tasarım yapılacaktır; kaldırma mekanizmalarında herhangi bir bozulma olması halinde ambalajın bu Ek'teki diğer zorunlulukları karşılama kabiliyeti zarar görmemelidir. Tasarım, düzensiz kaldırmayı kapsayacak uygun emniyet unsurlarını gözetmelidir.

Ambalajın dış yüzeyindeki kaldırma için kullanılabilecek teçhizatlar ve diğer mekanizmalar, 6.4.2.2'nin gereksinimleri uyarınca ambalaj kütlesini destekleyecek şekilde tasarlanmalı veya çıkarılabilir olmalıdır; aksi halde taşıma sırasında kullanılması imkansız kılınacaktır.

Uygulanabildiği kadarıyla ambalaj dış yüzeylerinde çıkıntılara sahip olmayacak ve kontaminasyondan kolayca arındırılacak şekilde tasarlanmalıdır.

Uygulanabildiği kadarıyla ambalajın dış tabakası su toplamayacak ve tutmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın asıl parçası olmayan ve ambalaja taşıma sırasında eklenen her türlü özellik, ambalajın güvenliğini azaltmamalıdır.

Ambalaj, normal taşıma koşullarında oluşabilecek ivmelenme, titreşim veya titreşim rezonansına, farklı kaplardaki kapama mekanizmalarının etkinliğinde veya bütün olarak ambalajın tutarlılığında herhangi bir bozulma olmaksızın dayanabilecek özellikte olmalıdır. Özellikle somunlar, cıvatalar ve diğer sabitleme ekipmanları, tekrar eden kullanımdan sonra dahi gevşemeyi veya istenmeden çözülmeyi önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalaj malzemeleri ve bileşenleri veya yapıları, fiziksel ve kimyasal olarak birbirleriyle ve radyoaktif içeriklerle uyumlu olmalıdır. İrradyasyon altında gösterilen davranışlar dikkate alınmalıdır.

Radyoaktif içeriklerin bir şekilde kaçabileceği tüm valflar izinsiz çalıştırmaya karşı korunmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018