Karayolunda Tehlikeli Madde

Araçların ve konteyerların işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli mal içeren araçlar ve konteynerler, 5.5.3.6.2 de belirtildiği gibi, araca veya konteynere giren veya açan her şahıs tarafından rahat görünebilcek, her bir erişim yerine tutturulmuş uyarı işaretine sahip olmalıdırlar. Bu işaret, aşağıdaki hükümler sağlanana kadar araçta veya konteynerde bulunacaktır: (a) Araç veya konteyner zararlı miktarda birikmiş soğutucu veya havalandırıcının yok olması için havalandırılmışsa; ve (b) Soğutulmuş veya havalandırılmış mallar boşaltılmışsa.

Uyarı işareti Şekil 5.5.3.6.2.deki gibi gösterilecektir.

Şekil 5.5.3.6.2

 

Araçlar ve konteynerler için soğutucu ve iklimlendirme uyarı işareti * Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2) de belirtilen soğutucu/iklimlendirici ismini ekleyiniz. Yazılar büyük harfle olmalı, tek bir satırda olmalı ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır. Eğer uygun sevkiyat ismi boşluğa sığamayacak kadar çok uzun ise, harfler sığması için mümkün olan maksimum ölçüde indirgenmelidir. Örneğin: “KARBON DİOKSİT, KATI”. ** Uygun olacak şekilde “SOĞUTUCU OLARAK” veya “İKLİMLENDİRİCİ OLARAK” ekleyiniz. Yazı büyük harfle olmalıdır, tek bir satırda ve en az 25 mm yükeklikte olmalıdır. İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 150 mm genişlik x 250 mm yükseklik olacaktır “UYARI” sözcüğü kırmızı veya beyaz ve en az 25 mm yükseklikte olacaktır. Boyutların tanımlanmadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenler ile yaklaşık olarak orantılı olacaktır. “UYARI” sözcüğü ve “SOĞUTUCU OLARAK” veya “İKLİMLENDİRİCİ OLARAK” sözcükleri, uygun olduğu ölçüde, menşei ülkenin yasal dilinde olacaktır ve ayrıca, eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, sevkiyat operasyonu ile ilgisi bulunan ülkeler arası yapılan sözleşmelerde belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.

Belgelendirme

 
Soğutma ve iklimlendirme amaçlı kullanılan ve taşıma öncesinde tamamen iklimlendirilmemiş olan
araçlar veya konteyneırlar ile ilgili belgeler (konşimento, kargo manifestosu veya CMR/CIM 
irsaliyesi gibi) aşağıdaki bilgileri içermelidir.
 
(a)       Öncesinde “UN” ifadesi olan UN numarası; ve
 
(b) Bölüm 3.2 Tablo A, Sütün (2) belirtilen isimden sonra, uygun olduğu şekilde, “SOĞUTUCU OLARAK” 
veya “ İKLİMLENDİRİCİ OLARAK”, sembolün aşağısında gösterildiği gibi  beyaz zemin üzerine siyah 
harflerle, harflerin 25  mm.  den  az  yükseklikte olmaması koşuluyla, menşei ülkenin dilinde ve 
menşei ülkenin dilinin, İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu 
ile ilgili ülkeler arasında anlaşmaların olmaması halinde  İngilizce,  Fransızca  veya  Almanca 
olarak işaretlenmelidir.
Örn: UN 1845, KARBON DİOKSİT, KATI, SOĞUTUCU OLARAK
 

Bu taşıma belgesi, 5.5.3.7.1 deki bilgileri içermesi koşuluylar, herhangi bir formatta olabilir. Bu bilgi, kolaylıkla tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

6

Ambalajlar, orta hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve dökme konteynerler için üretim ve test zorunlulukları

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

 
İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz. 
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm 
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalaj hükümleri P621);
 
(c)      Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
 
(d)      Net kütlesi 400 kg’yi aşan ambalajlar;
 
(e)      Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.
 

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı  içermesi  planlanan  tüm  ambalajlar  uygun  sızdırmazlık  testini  başarılı  şekilde  
geçmelidir  ve
6.1.5.4.3'te belirtilen uygun test seviyesini karşılayacak nitelikte olmalıdır:
 
(a)       Taşıma için ilk kullanımdan önce;
 
(b)      Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra; Bu test 
için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların donatılmış olması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış paket olmadan test 
edilebilir.
 
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
 
-         Kombine ambalajların iç ambalajları;
 
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR"  sembolü  ile  işaretlenen  kompozit  ambalajların  (cam,  
porselen veya seramik) iç kapları;
-         6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar
 

Her  bir  ambalajın bu Bölümdeki  hükümleri  karşılamasını  temin etmek amacıyla ambalajlar  
yetkili
makamı tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
 
NOT:          İzlenebilecek  prosedürler  hakkında  rehberlik  için,  ISO  16106:2006  "Ambalaj –
Tehlikeli mallar için taşıma ambalajları – Tehlikeli mal ambalajları, orta boy hacimli konteynerler 
ajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.
 

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018