Karayolunda Tehlikeli Madde

Sert plastik IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik sert plastik IBC’ler için geçerlidir.
Sert plastik IBC’ler aşağıdaki tiplerdedir:
11H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, yoğunlukla doldurulan veya boşaltılan katılar için
11H2 desteksiz duran, yoğunlukla doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H2 desteksiz duran, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
31H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, sıvılar için
31H2 desteksiz duran, sıvılar için.

Gövde, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre yeterince
dayanıklı olmalıdır. Malzeme, taşınan madde veya ultraviyole radyasyon nedeniyle
bozulmaya ve yıpranmaya karşı yeterince dayanıklı olmalıdır. Düşük sıcaklıktaki performansı hesaba
katılacaktır. Taşınan maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında herhangi
bir tehlike teşkil etmeyecektir.

Ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun diğer renklerin
veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan maddeler ile
uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş tasarım tipinin
üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin kullanılması
durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki değişikliklerin,
üretim malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test işleminden
vazgeçilebilir.

Malzemenin fiziksel veya kimyasal özelliklerini ters yönde etkilememek koşuluyla, eskimeye karşı
direnci geliştirmek veya başka amaçlarla, gövde malzemesinin içine katkı maddeleri eklenebilir.

Aynı üretim sürecinden geçen üretim artıkları veya taşlama kalıntıları dışındaki hiçbir
kullanılmış malzeme, sert plastikten mamul IBC’lerin üretiminde kullanılamaz.

Plastik iç kaplara sahip kompozit IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar katıların veya sıvıların taşınması amacına yönelik kompozit IBC’ler için
geçerlidir:
11HZ1 Sert plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, yer çekimiyle doldurulan veya boşaltılan katılar
için
11HZ2 Esnek plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, yer çekimiyle doldurulan veya boşaltılan katılar
için
21HZ1 Sert plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar
için
21HZ2 Esnek plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar
için
31HZ1 Sert plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, sıvılar için
31HZ2 Esnek plastik iç hazneli kompozit IBC’ler, sıvılar için
Kod, Z harfi yerine, dış muhafaza için kullanılan malzemenin özelliğine atıfta bulunmak amacıyla
6.5.1.4.1 (b)’ye uygun bir büyük harf kullanılarak tamamlanacaktır.

İç kap/hazne, dış muhafaza olmaksızın bir saklama işlevi getirme amacıyla tasarlanmamıştır. "Sert"
bir iç hazne boş iken, kapakları takılı değilken ve dış muhafaza olmaksızın genel şeklini
koruyan bir kaptır. "Sert" olmayan bir iç hazne, "esnek" olarak kabul edilir.

Dış muhafaza normal olarak, iç hazneyi elleçleme ve taşıma işlemleri sırasında fiziksel
hasarlardan korumaya yönelik sert malzemeden yapılmış olacaktır ve saklama işlevi amacı
taşımayacaktır. Gerekli durumlarda, taban paleti içerir.

Tamamen kapalı dış muhafazaya kompozit bir IBC, sızdırmazlık ve hidrolik basınç testlerini
müteakiben kolaylıkla iç haznesinin sağlamlığının değerlendirilebileceği bir tasarıma sahip olacaktır.

31HZ2 tipindeki IBC’ler, 1250 litreyi aşmayan bir kapasiteyle sınırlandırılmalıdır.

İç hazne, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre
yeterince dayanıklı olmalıdır. Malzeme, taşınan madde veya ultraviyole radyasyon nedeniyle
bozulmaya ve yıpranmaya karşı yeterince dayanıklı olmalıdır. Düşük sıcaklıktaki performansı hesaba
katılacaktır. Taşınan maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında herhangi
bir tehlike teşkil etmeyecektir.

Ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun diğer
renklerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan
maddeler ile uyumlu olmalı ve iç haznenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test
edilmiş tasarım tipinin üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya
inhibitörlerin kullanılması durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör
içeriğindeki değişikliklerin, üretim malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla,
yeniden test işleminden vazgeçilebilir.

Malzemenin fiziksel veya kimyasal özelliklerini ters yönde etkilememek koşuluyla, eskimeye karşı
direnci geliştirmek veya başka amaçlarla, iç hazne malzemesinin içine katkı maddeleri eklenebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018