Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

 
Tüm büyük ambalajlar için tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması
Büyük ambalaj, 6.6.5.2.1'e uygun olarak doldurulacaktır.

Test metodu

 
Büyük ambalaj, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert
bir zemine düşürülecektir. Burada, darbe noktasının büyük ambalaj tabanının en hassas olduğu
düşünülen kısmı olması sağlanacaktır.

Düşürme yüksekliği

NOT: Sınıf 1 maddeleri ve nesnelerine mahsus büyük ambalajlar, paketleme grubu II
performans seviyesinde test edilecektir.

Katı veya sıvı maddeler veya nesneler içeren iç ambalajlar için, testin taşınacak katı, sıvı veya
nesneyle yürütülmesi halinde veya özünde aynı özelliklere sahip başka bir madde veya nesneyle
yürütülmesi halinde:
 
 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvı içeren iç ambalajlar için:

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,5 (m)

d × 1,0 (m)

d × 0,67 (m)

 

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalaj, taşıma sırasında güvenliği etkileyecek hiçbir hasar göstermemelidir.
Doldurulan maddenin iç ambalaj(lar) veya taşınan nesnelerden sızmaması gerekir.

Büyük ambalajlarda, Sınıf 1 kapsamındaki nesnelerin büyük ambalajlardan serbest patlayıcı madde
veya nesnenin dökülmesine izin veren hiçbir yırtık olmamalıdır.

Büyük ambalajın düşürme testine tabi tutulduğu hallerde, kapak artık geçirmezliğini
kaybetmiş olsa dahi bütün içerikler korunuyorsa, numune testi geçmiş sayılır.

Sertifikasyon ve test raporu

Her büyük ambalaj tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin test
zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.5.3'teki gibi) düzenlenecektir.

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak büyük ambalaj kullanıcılarına
sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. Büyük ambalaj üreticisi;
6. Büyük ambalaj tasarım tipinin açıklaması (örn. boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.)
ve/veya fotoğraflar;
7. Azami kapasite/izin verilen azami brüt kütle;
8. Test içeriklerinin özellikleri yani kullanılan iç ambalajların ve nesnelerin tipleri ve
açıklamaları;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda taşıma için hazırlanan büyük ambalajın bu Bölümdeki ilgili hükümlere göre test
edildiğini ve diğer bir ambalaj metodu veya bileşen kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade
eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası Yetkili makama ibraz edilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018