Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5’in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca
tasarlanacak, yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile
hesaplanarak tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınç kaplarının güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde en üst gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin özelliklerinin doğasında bulunan faktörler.

Kaynaklı basınç kapları için sadece –20°C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini
sağlayabilecek kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3’te ön
görüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine erir tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, 6.2.1.3’e uygunluk gösterecektir.

Ağızlar/Delikler

Basınçlı kaplar, doldurma ve boşaltma işlemleri için ağızlarla ve seviye göstergeleri, basınç
göstergeleri veya tahliye mekanizmalarına yönelik diğer ağızlarla donatılabilir. Deliklerin sayısı
güvenli operasyonlarla tutarlılık sağlamak amacıyla asgari düzeyde tutulmalıdır. Basınçlı kaplar,
ayrıca etkin bir kapak ile kapatılması gereken bir muayene deliği ile donatılmalıdır.

Teçhizatlar

(a) Silindirler, dönmeyi önleyecek bir mekanizmayla donatılmışsa, bu mekanizma valf kapağının
ayrılmaz bir parçası olmamalıdır;
(b) Devrilebilen basınçlı kaplar yuvarlak kasnaklarla donatılmalıdır veya dönme nedeniyle hasar
görmesine karşı diğer bir şekilde korunmalıdır (örneğin, basınçlı kap yüzeyine püskürtülen
korozyona dayanıklı metal ile);
(c) Silindir demetleri, emniyetli bir şekilde elleçlenmelerini ve taşınmalarını sağlayan uygun
mekanizmalarla donatılacaktır.
(d) Seviye göstergeleri, basınç göstergeleri veya tahliye cihazları kuruluysa, bunlar 4.1.6.8'de
valflar için öngörüldüğü şekilde korunmalıdır.

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5’in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve
muayeneye tabi tutulacaktır.

Alüminyum alaşım basınçlı kaplar için geçerli özel hükümler
(a) 6.2.1.5.1 uyarınca gerekli olan ilk muayeneye ek olarak, bakır içeren alüminyum
alaşımın kullanıldığı veya magnezyum ve manganez içeren ve manganez içeriğinin
%3,5’ten fazla veya %0,5’ten az olduğu alüminyum alaşımların kullanıldığı
durumlarda, basınçlı kapların iç duvarlarının muhtemel tane sınırı korozyonuna karşı test
edilmesi gereklidir.
(b) Alüminyum/bakır alaşım kullanımı durumunda, test yeni alaşımın yetkili makam tarafından
onaylandığı sırada üretici tarafından gerçekleştirilmelidir; ardından üretim esnasında her bir
alaşım dökümünde tekrar edilmelidir;
(c) Alüminyum/magnezyum alaşım kullanımı durumunda yeni alaşımın ve üretim
sürecinin yetkili makam tarafından onaylanması anında üretici tarafından test
gerçekleştirilmelidir. Alaşımın bileşiminde veya üretim sürecinde değişiklik yapılması
durumunda test tekrar edilmelidir.

Periyodik muayene ve test

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018