Karayolunda Tehlikeli Madde

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.3.4 zorunlulukları uyarınca saptanmış minimum kalınlık; ve
(b) 6.7.3.3 zorunlulukları da dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak
saptanmış olan minimum kalınlık.

En fazla 1,80 m çapa sahip gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş
delikleri, 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer çelik kalınlığından daha ince
olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 6 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya
kullanılacak eşdeğer çelik kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Tüm gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, yapım
malzemesine bakılmaksızın, 4 mm'den daha ince olmayacaktır.

6.7.3.4.2'deki referans çelik için ön görülen kalınlığın dışındaki bir çeliğin eşdeğer kalınlığı,
aşağıdaki formülle saptanacaktır:
 

Cidar kalınlığı hiçbir şekilde 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3’te belirtilenden daha az olmayacaktır.
Gövdenin bütün parçaları 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3’e kadarki maddelerde sözü edilen minimum
kalınlıklara sahip olacaktır. Bu kalınlık herhangi bir paslanma payının dışında tutulacaktır.

Yumuşak çelik (bkz. 6.7.3.1) kullanılıyorsa, 6.7.3.4.4’teki formülün kullanımıyla yapılan
hesaplama gerekli olmayacaktır.

Gövdenin silindirik kısımlarına uçlar (başlıkların) takılırken, levha kalınlığında ani
değişiklikler olmayacaktır.

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile gövde arasındaki bağlantı, tali parçalar
arasındaki göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme
riskini önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ile
iç durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır
(örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil)
ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte
olmalıdır.

Portatif tankların gövdelerindeki basınç giderme delikleri, adam giriş delikleri ve kapalı boşaltma
delikleri hariç olmak üzere, 1,5 mm'den daha büyük çaplı tüm delikler, seri olarak bağlanmış
birbirinden karşılıklı olarak bağımsız en az üç adet kapatma cihazıyla donatılacaktır;
bunlardan birincisi dahili bir durdurma valfı, aşırı akış valfı veya eşdeğeri bir cihaz, ikincisi bir dış
durdurma valfı ve üçüncüsü boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır.

Portatif tanka bir aşırı akış valfı takılmışsa, bu aşırı akış valfının oturma yeri gövdenin ya da kaynaklı
bir flanşın içerisinde olacak veya aşırı akış valfı dıştan takılmışsa, bağlantı parçaları darbe durumunda
valfın etkinliğini sürdürebileceği bir biçimde tasarlanmış olacaktır. Aşırı akış valfları, üretici tarafından
belirlenen nominal akışa ulaşıldığında, otomatik olarak kapanacakları şekilde tasarlanacak ve monte
edileceklerdir. Bu tür bir valfa giden veya ondan gelen bağlantılar veya ekler, aşırı akış valfından gelen
nominal akıştan daha yüksek bir akış kapasitesine sahip olacaklardır.

Doldurma ve boşaltma delikleri için, ilk kapatma valfı bir dahili kapatma valfı olacak ve ikincisi ise
her doldurma ve boşaltma borusu üzerinde ulaşılabilir bir pozisyonda yerleştirilmiş bir
durdurma valfı olacaktır.

Alevlenir ve/veya zehirli soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların veya basınç altındaki
kimyasalların taşınması amacına yönelik portatif tankların alt doldurma ve boşaltma deliklerindeki
dahili durdurma valfı, doldurma veya boşaltma sırasında portatif tankın istenmeyen hareketleri
halinde veya yangın girdabı durumunda, otomatik olarak hızla kapanan bir güvenlik cihazı
olacaktır. En fazla 1000 litre kapasiteye sahip portatif tanklar hariç, bu cihazı uzaktan çalıştırmak
mümkün olacaktır.

Doldurma, boşaltma ve gaz basıncı dengeleme deliklerine ek olarak, gövdelerde ölçüm
cihazlarının, termometrelerin ve manometrelerin monte edileceği açıklıklar da bulunacaktır. Bu tür
cihazların bağlantıları uygun biçimde kaynaklanmış memeler veya ceplerle yapılacak; gövdede vidalı
bağlantılar olmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018