Karayolunda Tehlikeli Madde

Tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te belirtildiği üzere, 4.3.5'in
özel hükümleri (TU) de geçerlidir.

Operatörler, 9.8.8’de belirtilen kilitlerin taşıma sırasında kullanılmalarını sağlayacaktır.

5

Sevkiyat Prosedürleri

5.1

GENEL HÜKÜMLER

Uygulama ve genel hükümler

Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden bildirilmesine ilişkin hükümleri ortaya koyar.

Dış ambalajların kullanımı

(a) Dış ambalaj şu özellikleri taşıyacaktır: (i) “OVERPACK” (DIŞ AMBALAJ) kelimesiyle işaretlenecek ve (ii) “UN” (UN) harflerinin ardından gelen bir UN Numarasıyla işaretlenecek ve dış ambalajda bulunan her bir tehlikeli mal için,5.2.1.1 ve 5.2.1.2 ambalajlarından istendiği şekilde ve 5.2.1.8 de ambalajlar için gerekli ise çevreye zararlı madde işareti ile etiketlenecektir. Aksi halde, dış ambalajda bulunan tüm tehlikeli malları temsil eden UN numaraları, etiketler ve çevreye zararlı madde işaretleri 5.2.2.1.11’de ön görülen durumlar hariç olmak üzere açıkça görünür olacaktır. Farklı ambalajlar için aynı UN numarasının veya aynı etiketin kullanılması gerekiyorsa, yalnızca bir kere uygulanması gerekir. “OVERPACK” sembolünün işaretlemesi en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır “DIŞ AMBALAJ” kelimesi, açıkça görünür ve okunaklı olacak ve menşe ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır. (b) İşaretlemenin gözükmemesi durumunda, 5.2.1.9’de verilen yön okları, 5.2.1.9.1’e uygun olarak işaretlenmesi gereken ambalajları içeren dış ambalajların karşılıklı iki yanında yer alacaktır.

Dış ambalajların içinde yer alan her bir tehlikeli maddel ambalajı, ADR'nin ilgili hükümlerine uygunluk gösterecektir. Ambalajların amaçlanan işlevine, dış ambalaj nedeniyle zarar verilmemelidir.

Ambalaj düzenlemesine ilişkin 5.2.1.9’daki işaretlemeleri taşıyan ve dış ambalajın içine veya büyük bir ambalajın içine yerleştirilmiş her bir ambalaj, bu işaretlemelere uygun şekilde düzenlenecektir.

Karma yüklemelere ilişkin yasaklar dış ambalajlar için de geçerlidir.

Dökme yük taşımada kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar, MEMU’lar, araçlar ve konteynerler

Sınıf 7 dışındaki sınıflarda yer alan tehlikeli malları içermiş olan dökme yük taşımasında kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar (tankerler, tüplü gaz tankerleri, sökülebilir tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerleri, MEGC'ler), MEMU’lar, araçlar ve konteynerler doluymuş gibi işaretlenmeli ve etiketlenmelidir. NOT: Dokümantasyon için bkz. Bölüm 5.4.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasında kullanılan, konteynerler, tanklar, IBC’ ler, ayrıca ambalajlar ve dış amblajlar, beta ve gama ışımaları ile düşük zehirliliğe sahip alfa ışımaları için 0,4 Bq/cm2 seviyesinin altında ve diğer tüm alfa ışımaları için 0,04 Bq/cm2'nin altında kontaminasyona maruz kalmamaları halinde, diğer maddelerin depolanmasında veya taşınmasında kullanılmamalıdır.

Karışık ambalajlama

İki veya daha fazla tehlikeli mal, aynı dış paket içine konulduğunda, ambalaj her bir madde veya
nesne için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı mallar için aynı etiket
gerekliyse, sadece bir defa uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Sınıf 7 için genel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018