Karayolunda Tehlikeli Madde

Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 ve 6.8.2.1.23 arasındaki hükümler ve
6.8.2.1.28 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

Bu tankların teçhizatı, 6.8.2.2.1 zorunluluklarını karşılayacaktır. UN No. 1942 ve UN No.
3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8’deki hükümleri
karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili otoritesi tarafından kullanımı onaylanmış uygun acil
basınç tahliye ekipmanlları veya diğer patlayıcı diskler bulunacaktır.

Bu duvarların kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:

 

Malzeme

Minimum kalınlık

Paslanmaz östenit çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

 

Tankların, dışbükey yarıçapına sahip olmayan yapısal parçaları olabilir. Alternatif
destekleyici tedbirler olarak eğimli duvarlar, oluklu duvarlar veya çubuklar anılabilir. En azından bir
yönde, tankın her bir yanındaki paralel destekler arasındaki mesafe, duvar kalınlığının 100 katından
fazla olmayacaktır.

Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır. Kaynak işlemi usta
kaynakçılar tarafından, etkinliği (gerekli olabilecek ısıl işlemler de dahil olmak üzere) test ile
doğrulanmış olan bir kaynaklama yöntemi ile yapılacaktır.

6.8.2.4 zorunlulukları geçerli değildir. Bununla birlikte, bu tankların ilk ve periyodik
muayeneleri, MPÜB kullanıcısının veya sahibinin sorumluluğu altında yürütülecektir. Gövdeler ve
teçhizatları, dış ve iç durumları için görsel bir inceleme ile en az üç yılda bir yetkili makamu tatmin
edecek bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

6.8.2.3 tip onayı ve 6.8.2.5 işaretleme zorunlulukları geçerli değildir.

Teçhizat parçaları

UN 1942 ve UN 3375’e yönelik alttan boşaltma deliğine sahip tankların en az iki kapağı
olacaktır. Bu kapaklardan biri, ürün karıştırma veya boşaltma pompası veya sondaj pompası
olabilir.

İlk kapaktan sonraki her türlü boru bağlantısı, eriyebilir elemanlardan (örn. kauçuk hortum)
mamul olacak veya eriyebilir elemanlara sahip olacaktır.

Dış borulara ve boşaltma aksamlarına (borular) zarar gelmesi durumunda herhangi bir içerik
kaybını önlemek için, ilk kapak ve oturma yerleri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine
karşı korunacak veya bunlara dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları
(flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı
sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.

UN 3375’e yönelik tanklarda, 6.8.2.2.6 kapsamındaki havalandırma cihazlarının yerini, “kaz
boyunları” alabilir. Bu teçhizatlar, dış gerilmelerden hasar görme tehlikesine karşı korunacak ve
bu gerilmelere dayanabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Patlayıcılara yönelik özel bölmeler

Fünye ve/veya fünye grupları içeren patlayıcıları veya uyumluluk grubu D maddelerini ve
nesnelerini içeren ambalajlara yönelik bölmeler, ayırma yöntemiyle etkin bir bölümlendirme
sağlayarak, fünyelerden ve/veya fünye gruplarından uyumluluk grubu D maddeleri veya
nesnelerine ateşleyici aktarımı tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Ayırma, ayrı bölmelerin
kullanımı yoluyla veya iki patlayıcı tipinden birinin özel bir muhafaza sistemine yerleştirilmesi
yoluyla gerçekleşebilir. Her iki ayırma yöntemi de yetkili makamun onayına tabidir. Bölme
için kullanılan malzeme metal ise, bölmenin komple iç kısmı, uygun bir yangın direnci
sağlayan malzemelerle kaplanacaktır. Patlayıcı bölmeleri, engebeli topraklarda oluşabilecek
darbelere ve hasarlara karşı korunacak ve araç üzerindeki tehlikeli mallarla tehlikeli tepkimeye
girmesi önlenecek ve egzozlar vb. yoluyla ateş kaynaklarından uzak kalması sağlanacaktır.
NOT: EN 13501-1:2007 + A1:2009 standardı uyarınca B-s3-d2 sınıfı altına alınmış olan
malzemelerin, yangına direnç zorunluluğunu karşıladığı kabul edilir.

7

Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

7.1

GENEL HÜKÜMLER

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018